S
Svetainės medis - Klauskite Panevėžio pedagogų švietimo centras -
Apie mus |Mūsų darbuotojai |Kontaktai |Viešieji pirkimai |Klauskite |Partneriai
Švietimo centro misija

 

Kurti ir įgyvendinti tokias mokymosi aplinkas, kurios tobulintų ir gilintų švietimo institucijų ir jų bendruomenės narių kompetencijas bei leistų efektyviai dalyvauti švietimo kaitoje.

S
Kvalifikacijos tobulinimo renginiai
Darbo planas kovo mėnesiui 2013.02.28

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

PANEVĖŽIO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS

 

Biudžetinė įstaiga, Topolių al. 12, LT-35169 Panevėžys,

tel. (8 45) 46 55 46, faks. (8 45) 46 55 46, el. p. pscpanevezys@takas.lt, http://www.ppsc.lt.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 195473036

____________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                   PATVIRTINTA:

                                                                                                                                                                                                Panevėžio pedagogų švietimo centro

                                                                                                                                                                                                direktorės 2013-02-28                                                                                                                                                                                                                               įsakymu Nr. V- 04              

                                                                          

 

DARBO PLANAS KOVO MĖNESIUI

 

 

Eil. Nr.

Programos pavadinimas

Lektorius

Dalyviai

Laikas

Vieta

Konsultantai

Pastabos

1.

ES projekto

 „Panevėžio ir Biržų pradinių klasių mokytojų  užsienio kalbos komunikacinės kompetencijos plėtojimas“ baigiamoji konferencija

Jungtinė lektorių grupė

Projekto dalyviai,

mokyklų vadovai

 

2013-03-05

14.00

 

(Registracija 13.30-14.00 val.)

Panevėžio muzikinis teatras

 

(Nepriklausomybės a. 8)

Birutė Šinkūnaitė,

46 31 56

Registruotis iki 2013-03-05

 

Konferencija nemokama

2.

Kompiuterinio raštingumo edukologinė dalis

(40 val.)

Silvija Sėrikovienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Įvairių dalykų mokytojai, besiatestuojantys

pirmą kartą

Data ir laikas bus tikslinama

Vieta bus tikslinama

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

Registruotis

 

Mokymai mokami

(kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus)

3.

Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programa

 

Birutė Goberienė,

Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė

Įvairių dalykų mokytojai

Data ir laikas bus tikslinama

PŠC konferencijų salė

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

Registruotis iki

2013-03-22

 

Mokymai mokami (kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus)

 

4.

Seminaro

„Atrasti pašaukimo džiaugsmą“

 II dalis

Krikščioniškas požiūris į priklausomybes

Andrius Navickas,  internetinio naujienų portalo Bernardinai.lt vyr. redaktorius.

Kun. Kęstutis Dvareckas

 

Tikybos mokytojai

2013-03-01

10.00 val.

Katechetikos centras

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

Seminaras mokamas.

Kaina 30 Lt.

5.

Seminaro „Sveikata - mano ir mūsų rūpestis“

I-II dalys

Vilma Kodorienė, Panevėžio

K. Ramanausko  l/d  direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

K. Ramanausko l/d pedagogai

2013-03-06, 07

10.00 val.

Panevėžio        Kastyčio Ramanausko lopšelis darželis

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

____________

6.

Seminaro

„Kompleksinė pagalba vaiko socializacijai“

III d.

„Sėkminga vaiko socializacija. Į pagalbą socialiniam pedagogui“

Audronė Bagdanskienė, Panevėžio švietimo skyriaus vyr. specialistė,  J.elena Užalinskienė, Panevėžio 5-osios gimnazijos socialinė pedagogė Inga Navickienė, Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos socialinė pedagogė

 

Panevėžio ugdymo įstaigų socialiniai pedagogai

2013-03-07

10.00 val.

PŠC

konferencijų salė

Ginta Martinkienė,

46 55 46

Registruotis iki 2013-03-06

 

Seminaras nemokamas

7.

Bendrosios priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programos lektorių mokymai

Jungtinė lektorių grupė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai

 

2012-03-08

10.00 val.

PŠC

konferencijų salė

Birutė Šinkūnaitė,

46 31 56

____________

8.

Prabudus gamta - pažadina sielą

Irma Čekanauskaitė

Panevėžio lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ logopedė

 

Panevėžio lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pedagogai

2013-03-08

12.00 val.

Edukacinė kelionė

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

______________

9.

Seminaro

"Specialiųjų poreikių vaikų ugdymo kokybės tobulinimas"

I dalis

Konfliktų valdymas“

 

Evaldas Karmaza, psichologas

Panevėžio ugdymo įstaigų spec. pedagogai, logopedai

2013-03-12

10.00 val.

PPT

didžioji salė

Ginta Martinkienė,

46 55 46

Registruotis iki 2013-03-08

 

Seminaras mokamas. Kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus

 

10.

Švietimo įstaigų vadybos naujienos(darželyje)

Tomas Lagunavičius, psichologijos magistras, socialinių mokslų daktaras

Panevėžio

l/d „Rūta“,

l/d “Vyturėlis“, l/d “Puriena“

pedagogai

2012-03-13

10.00 val.

Panevėžio lošelis-darželis „Rūta“,

(Alyvų g. 3)

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

____________

 

Seminaras mokamas

Kaina nuo 45 lt. (priklausys  nuo dalyvių skaičiaus)

 

11.

Šiuolaikiniai sprendimai mokytojo darbo efektyvumo didinimui“(skaitmeninis turinys, apklausos pulteliai, interaktyvioji lenta)

Mokomojo turinio naujienos pradiniam ugdymui

 

Leidyklų „Šviesa“ ir „Alma Littera“ jungtinė lektorių grupė

Panevėžio ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojai

2013-03-13

14.00 val.

PŠC

konferencijų salė

 

Birutė Šinkūnaitė,

46 31 56

Pristatymas.  Registruotis iki

2013-03-12

12.

Projekto

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

 „Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų  mokymai“.

 

Jungtinė lektorių grupė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, direktorių pavaduotojai, švietimo pagalbos specialistai

2013-03-14, 15

PŠC

konferencijų salė

 

Birutė Šinkūnaitė,

46 31 56

______________

13.

Kūrybiniai ir aktyvūs auklėtojo darbo metodai su vaikais

Tomas Lagunavičius, psichologijos magistras, socialinių mokslų daktaras

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir pradinių klasių pedagogai

2013-03-18

10.00 val.

 

 

PPT

didžioji salė

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

Registracija  iki 2013-03-14

 

Seminaro kaina nuo 40 lt. (priklausys nuo dalyvių skaičiaus)

14.

Samprotavimo ir literatūrinio rašinio mokymas ir vertinimas

Aldona Šventickienė, Vilniaus Žemynos gimnazijos Humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėja, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Lietuvių kalbos mokytojai

2013-03-18

10.00 val.

PŠC

konferencijų salė

Rima Šarkanienė,

46 55 46

 

Registruotis iki

2013-03-15

 

Seminaras mokamas.

(Kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus)

15.

Projekto

,,Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“

pagal programą

,,Mokyklų konsultavimas savivaldybėse“

mokymai

 

Jungtinė lektorių grupė

Savivaldybių padalinių ir/ar švietimo pagalbos įstaigų darbuotojai

2013-03-18-19

Konferencijų centras,

,,Karališkoji rezidencija”, Pakalnės g.3,

Birštonas

Ginta Martinkienė,

46 55 46

____________

16.

Projekto

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

mokymai

„Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“

 

Jungtinė lektorių grupė

Telšių ir Plungės rajonų priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai

(pagal švietimo skyrių parengtus sąrašus)

2013-03-18

10.00 val.

 

2013-03-19

9.00 val.

Telšių švietimo centras

(S. Daukanto g. 35)

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

Registracija baigta

 

Kvietimai dalyviams pagal vardinius sąrašus išsiųsti į švietimo įstaigas

17.

Frankofonijos diena Panevėžyje

Violeta Mackuvienė, prancūzų kalbos mokytoja metodininkė

Prancūzų kalbos mokytojai ir mokiniai

2013-03-19

13.00 val.

VŠĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

__________

18.

Priemonių pritaikymas pamokoje

Violeta Vanagienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė

Kūno kultūros mokytojai

2013-03-19

14.30 val.

Panevėžio „Rožyno“ pagrindinė mokykla

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

Registruotis iki 2013-03-15

 

Seminaras nemokamas

19.

Seminaro

„Dekupažo paslaptys. Technikos pritaikymas ugdymo procese“ (Velykinės idėjos)   I-III dalys

Agnė Mačiulienė,

Panevėžio lopšelio-darželio „Vaikystė“ auklėtoja metodininkė

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų ir pradinių klasių pedagogai

2013-03-19, 20      13.00 val.

 

2013-03-21      10.00 val.

 

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaikystė“

(Gedimino g. 4)

 

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

Registruotis iki 2013-03-15

 

Seminaro kaina 40 lt.

 (Reikalingų priemonių sąrašą siųsime užsiregistravusiems dalyviams)

20.

Matematinės veiklos kompetencijų ugdymas, naudojant matematikos vadovėlius 9 -12 klasėms

Alvyda Ambraškienė,  Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos matematikos mokytoja ekspertė

Matematikos mokytojai

2013-03-20

13.30 val.

PŠC

konferencijų salė

Rima Šarkanienė

46 55 46

 

Registracija  iki 2013-03-18

 

21.

Projekto

,,Kokybės vadybos stiprinimas bendrojo lavinimo mokyklose (modelių sukūrimas)“

pagal programą

,,Mokyklų konsultavimas savivaldybėse“

Mokymai

 

Jungtinė lektorių grupė

Savivaldybių padalinių ir/ar švietimo pagalbos įstaigų darbuotojai

2013-03-20-21

Konferencijų centras,

,,Karališkoji rezidencija”, Pakalnės g.3,

Birštonas

Ginta Martinkienė,

46 55 46

____________

22.

Seminaro 

„Veiksmingas ir patrauklus mokymas ir mokymasis„

II d.

„Gabių mokinių ugdymas“

 

Bronislovas Burgis, KTU gimnazijos direktorius

Panevėžio 5-osios gimnazijos mokytojai

2013-03-21

13.00 val.

Panevėžio 5-oji gimnazija

Ginta Martinkienė,

46 55 46

____________

23.

Seminaro 

„Meninės kompetencijos svarba vaikų intelekto raidai“

IV dalis

Mokykime vaikus stebėti, jausti, kurti ir mąstyti"

Jungtinė lektorių grupė

 

Panevėžio

l/d „Aušra“,

l/d „Puriena“,   l/d „Vyturėlis“, l/d „Žvaigždutė“,

l/d „Diemedis“ pedagogai

 

2013-03 -21

9.30 val.

Panevėžio lopšelis-darželis   „Žvaigždutė“

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

____________

24.

Projekto

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

mokymai

„Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“

 

Jungtinė lektorių grupė

Panevėžio miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai

(pagal švietimo skyrių parengtus sąrašus)

 

 

2013-03-21

10.00 val.

 

2013-03-22

9.00 val.

PŠC

konferencijų salė

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

Registracija baigta

 

Kvietimai dalyviams pagal vardinius sąrašus išsiųsti į švietimo įstaigas

25.

Projekto

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

mokymai

„Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“

 

Jungtinė lektorių grupė

Kauno miesto priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai

(pagal švietimo skyrių parengtus sąrašus)

 

2013-03-21

10.00 val.

 

2013-03-22

9.00 val.

Viešbutis „Magnus Hotel“

(Vytauto pr. 25, Kaunas)

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

Registracija baigta

 

Kvietimai dalyviams pagal vardinius sąrašus išsiųsti į švietimo įstaigas

26.

11-oji  tarptautinė muzikinio ugdymo konferencija

„Vaikas ir muzika“

Jungtinė lektorių grupė

Muzikos mokytojai

2013-03-24-26

B. Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje

 

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

Registracija į konferenciją internetu www. vaikasirmuzika.lt

27.

Švietimo įstaigų vadybos naujienos (darželyje)

Tomas Lagunavičius,

psichologijos magistras, socialinių mokslų daktaras

Panevėžio miesto ir rajono ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktoriai, direktorių pavaduotojai ugdymui

 

2013-03-25

10.00 val.

 

PŠC

konferencijų salė

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

Registracija  iki 2013-03-21

 

Seminaro kaina apie 40 lt. (priklausys nuo dalyvių skaičiaus)

28.

Seminaro ,,Sudėtingesnių chemijos uždavinių sprendimo metodikos“  I d.

Marius Jurgelėnas, VU

Chemijos mokytojai

2013-03-25

10.00 val.

PŠC

kompiuterių klasė

Rima Šarkanienė

46 55 46

 

Registracija  iki 2013-03-21

 

29.

Seminaro

 „Menas šalia mūsų“

I-III dalys

Irina Nosova,

Panevėžio dailės mokyklos mokytoja

Panevėžio ugdymo įstaigų pradinių klasių mokytojai

2013-03-25, 26, 28

9.30 val.

Panevėžio dailės mokykla

 

Genovaitė Sinevičienė,

46 31 56

Registruotis iki 2013-03-22  

 

Seminaras

mokamas.

Kaina 45 lt.

 

30.

Projekto

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

mokymai

„Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“

 

Jungtinė lektorių grupė

Palangos, Skuodo, Gargždų, Priekulės, Klaipėdos priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai

(pagal švietimo skyrių parengtus sąrašus)

2013-03-25

10.00 val.

 

2013-03-26

9.00 val.

Viešbutis „Palangos vėtra“

(Daukanto g. 35 / S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, Palanga)

 

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

Registracija baigta

 

Kvietimai dalyviams pagal vardinius sąrašus išsiųsti į švietimo įstaigas

31.

Efektyvus vadovavimas, taikant Abipusio mokymosi modelį

Gražina Mongirdienė,  įmonių ir organizacijų vystymo konsultantė

Mokyklų vadovai

2013-03-26

10.00 val.

PŠC

konferencijų salė

Asta Malčiauskienė

46 55 46

Registruotis iki 2013-03-22

 

Seminaras mokamas

32.

2013 m. anglų kalbos brandos egzamino rašymo atlikčių bei kalbėjimo įskaitos atlikčių vertinimo kriterijai ir vertinimas pagal naujo formato vertinimo lenteles

Romualda Stankevičienė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

Anglų kalbos mokytojai

2013-03-26

10.00 val.

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

Registruotis iki

2013-03-22

 

Seminaras mokamas.

(Kaina priklausys nuo dalyvių skaičiaus)

33.

Testų, užduočių kūrimo ypatybės

Rima Baliūnienė, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos anglų kalbos vyr. mokytoja

Užsienio kalbų mokytojai

2013-03-26

9.00 val.

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

Registruotis iki 2013-03-22

 

Seminaras nemokamas

34.

Seminaro „Specialiojo ugdymo(si) organizavimas, pritaikant bendrąsias programas“

II dalis

Laima Tomėnienė, spec. pedagogė ekspertė

Panevėžio mokyklų spec. pedagogai, logopedai

2013-03-26

10.30 val.

PPT

Didžioji salė

Ginta Martinkienė,

46 55 46

Registruotis iki 2013-03-22

 

Seminaro kaina apie 25 lt.

35.

Darbas su atnaujintomis MS Office 2010 programomis

 

Rasa Žulienė, Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokytoja metodininkė

Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokytojams

2013-03-25-29

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Ginta Martinkienė,

46 55 46

______________

36.

Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)

Rasa Meištienė, Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos mokytojai

2013-03-27

10.00 val.

Panevėžio Skaistakalnio pagrindinė mokykla

Jūratė Žaromskienė,

46 31 56

____________

37.

Integruoto dalyko ir kalbos mokymo (IDKM/CLIL)  pedagogų kompetencijos

 

Inga Rozgienė  VU UKI  lektorė, Lilija Vilkancienė  VU UKI

 

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimą organizuojančių institucijų specialistai, andragogai, pedagogai norintys vesti seminarus, mokyklų vadovai atsakingi už mokytojų kvalifikaciją

2013-03-27,

9.00 val.

PŠC

konferencijų salė

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

Registracija iki 2013-03-22

 

 

Seminaras nemokamas

38.

Aplinka ir sveikata

(asociacijos narių gerosios patirties sklaida)

Stasė Šešeikienė, Panevėžio lopšelio-darželio „Kastytis“ direktorė, respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ prezidiumo narė

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai ugdymui, 

respublikinės ikimokyklinių ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai

 

2013-03-28

10.00 val.

Panevėžio lošelis-darželis „Kastytis“

(Nemuno g. 5)

 

Genovaitė Pinevičienė,

46 31 56

Registracija el. paštu

dkastytis@yahoo.com

 

tel. 8-45 432265

 

Seminaras nemokamas

 

 

39.

Projekto

 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

mokymai

„Priešmokyklinio ugdymo tobulinimas, įgyvendinant atnaujintą Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą“

 

Jungtinė lektorių grupė

Marijampolės r., Kazlų rudos, Kalvarijos   ir Lazdijų r.  priešmokyklinio ugdymo pedagogai ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų direktorių pavaduotojai

(pagal švietimo skyrių parengtus sąrašus)

 

2013-03-28

10.00 val.

 

2013-03-29

9.00 val.

Viešbutis „Vingis“

 (Poilsio g. 26, Marijampolė)

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

Registracija baigta

 

Kvietimai dalyviams pagal vardinius sąrašus išsiųsti į švietimo įstaigas

40.

Projekto

„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)”

 „Įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą, direktorių pavaduotojų, ikimokyklinio ugdymo auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų (toliau – mokymų dalyvių) mokymai“

 

Jungtinė lektorių grupė

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, direktorių pavaduotojai, švietimo pagalbos specialistai

2013-03-28

PŠC

konferencijų salė

 

Birutė Šinkūnaitė,

46 31 56

______________

41.

Edukacinė išvyka  „Ugdymo(si) veiksmingumo didinimas taikant netradicines ugdymo aplinkas“  II dalis

 

Jungtinė lektorių grupė

Panevėžio specialiosios mokyklos mokytojams

2013-03-29

Edukacinė kelionė

Ginta Martinkienė,

46 55 46

____________

42.

Ugdymo proceso diferencijavimas ir individualizavimas

Lidija Laurinčiukienė, lektorė

Panevėžio „Verdenės“ pagrindinės mokyklos mokytojai

2013-03-29

9.00 val.

Panevėžio „Verdenės“ pagrindinė mokykla

Jūratė Žaromskienė,

46 55 46

 

_____________

43.

,Švietimo profesionalų perdegimo prevencija ir atsparumo stiprinimas

Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Antanas Valantinas, klinikinis psichologas Vytis Valantinas

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro pedagogai

2013-03-29

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Rima

Šarkanienė,

46 55 46

____________

44.

Mokymosi stiliai

Jungtinė lektorių grupė

Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos mokytojai

Data bus tikslinama

Panevėžio „Vyturio“ progimnazija

Rima

Šarkanienė,

46 55 46

____________

45.

Projektų kūrimo metodai

Daiva Lepaitė,

Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokytojai

Data bus tikslinama

Panevėžio „Minties“ gimnazija

Ginta Martinkienė,

46 55 46

______________

 

 

back   Atgal
 
Panevėžio pedagogų švietimo centras
Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Topolių al. 12, LT – 35169 Panevėžys

Tel./fax. 8 45 463156, tel. 8 45 465546
El. paštas info@ppsc.lt

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukasInterneto svetainių kūrimas Interneto svetainių kūrimas, seo paslaugos