paneveziui sukis  

Save

Save

Save

Save

Save

 • zvaigzdute.png
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/zvaigzdute_61624e021af2e4647ac1e25c8fa57adc_90x50.resized.png
 • vyturio_prog.png
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/vyturio_prog_323c78dac5c3401a626ca3b03e85573a_90x50.resized.png
 • moksleiviu_namai.PNG
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/moksleiviu_namai_da93f41c7eb0e75d85b0b26c308e67e9_90x50.resized.PNG
 • gintarelis.png
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/gintarelis_54de18985019feca5f020b3e3c063fc1_90x50.resized.png
 • rozyno.png
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/rozyno_b53ef490cc35e64bd1419577131c62ab_90x50.resized.png
 • zemynos_prog.png
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/zemynos_prog_d9d000cb6d63f754d21d54c2a4ffd8d3_90x50.resized.png
 • 5-oji.PNG
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/5-oji_14b16d4cbac08af8164c1b2ed2706e5a_90x50.resized.PNG
 • balciukonio.PNG
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/balciukonio_a0cc93249ae83c1cc36caebf25e84bc5_90x50.resized.PNG
 • profesinio_reng.png
  http://www.ppsc.lt/images/ju_cached_images/profesinio_reng_d7acca9e0f0745610a11809509f5e9f2_90x50.resized.png
mygtukas15
mygtukas14

Save

Save

                                                                                         PATVIRTINTA

Panevėžio pedagogų švietimo centro direktoriaus 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr.V-09

PRANEŠIMŲ APIE KORUPCIJOS ATVEJUS PANEVĖŽIO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRE TVARKA

I. ĮVADAS

„Pranešimas apie pažeidimus“ apima darbuotojo veiksmus siekiant atskleisti neteisėtą

veiklą – korupciją, sukčiavimą, įstatymo pažeidimą, reikšmingą darbo standartų nesilaikymą.

Reikiamu pranešimo apie pažeidimus traktavimu turi būti suinteresuoti visi, įskaitant

vadovybę, darbuotojus, pranešėją ir kaltinamą asmenį.

Ši tvarka numato “pranešimo apie pažeidimus” Panevėžio pedagogų švietimo centre (toliau-Centre) apskundimo galimybę, kam, kokiu būdu reikia pranešti apie žinomą atvejį, kaip bus apsaugotas pranešęs asmuo, numatyta atsakomybė ir bausmė už korupcinių atvejų dangstymą.

II. PROCEDŪRŲ TIKSLAI IR APIMTIS

1.4. Šių procedūrų tikslas:

• suteikti galimybę darbuotojams ir visuomenei išreikšti jiems rūpimas problemas ir sulaukti atsakomosios reakcijos;

• nurodyti darbuotojams, kokiais būdais jie gali išreikšti savo susirūpinimą dėl organizacijos problemų;

• užtikrinti darbuotojus, kad jie bus apsaugoti nuo persekiojimo dėl geranoriško pranešimo apie pažeidimus.

1.5. Darbuotojas gali išreikšti savo susirūpinimą apie:

• neteisėtus veiksmus;

• nustatytų darbo standartų nesilaikymą;

• netinkamą elgesį;

• sukčiavimą ar korupciją;

• bandymą paslėpti aukščiau nurodytus veiksmus.

III. APSAUGA

 

1.6. Vadovas turi netoleruoti pranešusio darbuotojo puolimo ar persekiojimo ir imtis veiksmų apsaugoti darbuotoją, geranoriškai pranešusį apie problemą.

1.7. Jeigu darbuotojo atžvilgiu jau yra pradėta drausminė procedūra, ji nebus nutraukta tam darbuotojui pranešus apie pažeidimą.

1.8. Vadovas turi daryti viską, kas įmanoma, kad išlaikytų paslaptyje pranešėjo vardą, jei jis to pageidauja.

1.9. Darbuotojai skatinami pasirašyti po raštiškais pareiškimais. Anoniminiai pareiškimai ne tokie reikšmingi, nors vadovai savo nuožiūra gali svarstyti ir tokius pareiškimus. Sprendžiant apie tai, ar svarstyti anoniminį pranešimą, ar ne, atsižvelgiama į tokius veiksnius:

• iškeltų klausimų rimtumas;

• keršto ar grasinimų galimybė;

• iškeltos problemos įtikinamumas;

• galimybė patvirtinti pareiškimą kitais šaltiniais.

1.10. Gavus geranorišką, bet nepagrįstą pareiškimą, prieš pareiškėją neturi būti imamasi jokių veiksmų. Jeigu teikiami piktavališki ar nepagrįsti pareiškimai, tokiems darbuotojams reikėtų taikyti drausmines priemones.

IV. PAREIŠKIMAS

 

1.11. Darbuotojas, kuriam kelia susirūpinimą neteisėti veiksmai ir kuris nenori jo išreikšti jokia kita nustatyta apskundimo tvarka, turi kreiptis į Centro vadovą.

1.12. Darbuotojai, įtarę neteisėtus veiksmus, turi veikti greitai – kuo anksčiau bus išreikštas susirūpinimas, tuo lengviau imtis priemonių. Tačiau, nors įrodinėti tiesą ir nereikalaujama, darbuotojas turi parodyti asmeniui, į kurį kreipiasi, kad yra pakankamas pagrindas nerimauti.

1.13. Pranešimai gali būti teikiami raštu, žodžiu arba telefonu. Darbuotojas turėtų nurodyti problemos atsiradimo sąlygas ir eigą, kiek įmanoma nurodydamas pavardes, datas ir vietas, bei priežastį, kodėl būtent ši problema jam kelia susirūpinimą.


V. CENTRO REAKCIJA

1.15. Veiksmus lemia problemos pobūdis. Problemą gali tirti:

• vadovybė, atlikdama vidaus tyrimą;

• vidaus arba išorės auditas;

• policija;

1.16. Siekiant apsaugoti darbuotojus ir Centrą pirmiausia turi būti nuspręsta, ar pakanka atlikti vidaus tyrimą, ir jei taip, tai kokios formos. Jei yra nustatyta tam tikra tvarka tam tikroms problemoms spręsti (pvz., diskriminacijos klausimai), tuomet problema paprastai sprendžiama taikant šią tvarką.

1.17. Kai kurios problemos gali būti išspręstos susitarimu neatliekant vidaus tyrimo.

1.18. Per dvidešimt darbo dienų nuo pranešimo gavimo Centras turi:

• patvirtinti pranešimo gavimą;

• nurodyti kaip siūloma spręsti problemą;

• nurodyti apytikrį terminą, kada bus duotas galutinis atsakymas.

1.19. Nurodyta procedūra siekiama užtikrinti pranešėją, kad, ištyrus problemą, jis bus informuotas apie vidaus tyrimo rezultatus (atsižvelgiant į galimus teisinius apribojimus). Jei pareiškimas yra pagrįstas, organizacija turi imtis priemonių pašalinti problemos priežastis;

1.20. Minėtos procedūros taikomos pareiškimams, gautiems iš Centro darbuotojų ar kitų asmenų.